Ungarns vinområder, totalt 22, kan grovt sett deles inn i fem regioner:  1. Balatons nordbredd og Sopron
  2. Mátra- og Bükkfjellene omkring Eger
  3. Alfõld
  4. Fjellene nord og sør for Pécs
  5. Tokaj

I alt er ca. 200 000 hektar dekket med vinmarker, og det produseres fem-seks millioner hektoliter vin årlig.

Regionen Alfõld (Den Store Slette) er Sentral-Ungarns vinregion, og begrenses av elvene Donau og Tisza. Inntil 1990 var dette én region, men det er nå inndelt i tre regioner: Kunság (Kiskunság), hvor Vinland ligger, Hajós-Baja og Csongrád. Det er noe forskjell m.h.t. jordsmonn, men stort sett er dette en region bestående av hvit sand. Hajós-Baja er mer kupert enn de to andre. Donau har tilført området slam, særlig da elva endret løp for 200–300 år siden. Tilsvarende har Csongrád fått tilsig av slam fra Tisza. Klimaet kjennetegnes med varme somre og kalde vintre. Årsnedbøren er 515 mm, og gjennomsnitlig antall soltimer er 2 042.

Det har foregått vinproduksjon i dette området i uminnelige tider. Under tyrkisk okkupasjon ble Alfõld nærmest avfolket, og store deler ble tilnærmet ørken. Etter tyrkernes tilbaketrekking ble Alfõld befolket av rumenske, slovakiske og slaviske nybyggere. En betydelig planting av vin begynte, i tillegg til orkidéer. På slutten av det nittende århundre ble ungarske vinmarker angrepet av phylloxera (vinlus), og vindyrking ble satt kraftig tilbake. For Alfõld var situasjonen spesiell: Man oppdaget nemlig at vinlusa ikke kunne leve i sand. Av denne grunn kan man fortsatt se upodede viner i denne regionen.

Under kommunisttiden ble Den Store Slette betraktet som en viktig region. På 1960 og 1970-tallet ble mer enn 100 000 hektar vinmark kontrollert av 11 statsfarmer og rundt 50 kooperativer. Produksjonen var rettet mot eksport til Sovjet og deres allierte. Systemet var effektivt til midten av ’80-tallet. Tre påfølgende vintre fra 1984-87 med ekstrem kulde førte til store ødeleggelser av vinmarkene. Vinteren 1986-87 var temperaturen nede i -26,9 °C. (Kulderekorden er fra 1942, da det ble målt -38 °C i Baja) For å unngå frostskader på plantene, brukes det nå traktor til dekke rankene med jord til en høyde på omtrent 30 cm om høsten. På våren fjernes denne tildekkingen med trykkluft.

I Kunság dyrkes det fire ganger som mye hvitt som rødt. Etter kommunistperioden har imidlertid andelen med røde tatt seg opp. Nå er nesten all nyplanting røde arter. Kékfrankos takler de klimatiske forhold godt, og den er derfor mest populær blant de røde. Merlot blir også stadig mer vanlig. Videre plantes det nå en del Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon og Zweigelt.

På slutten av kommunisttiden ble det plantet mye hvitt av typene Olaszrizling, Rajnai Rizling og Chardonnay.

Kunság har, med unntak av Eger, de to største vinområdene i landet: Kiskőrös og Soltvadkert.


© Copyright Vinland.nu - Ståle Henden 2002-2021 - All rights reserved.